Révbe Érünk Egyesület

Halásztelep, Kenderföld, Kopaszhegy és Cserhegy lakosainak és nyaralóinak civil egyesülete

12. Hírlevél

12. Hírlevél

RevbeErunkdecember 29, 2021
Az egyesület alapszabályának módosítására irányuló elektronikus szavazás sikeresen lezárult, a határozatképességhez szükséges szavazatokat megkaptuk. Így a mai nappal beadtuk a bírósághoz az alapszabály módosítási kérelmünket, miszerint az egyesület céljai közé „a természetvédelmi és környezetvédelmi szempontok érvényesítése” is bekerült. A z elnökség létszámát 5 főre emeltük, két új elnökségi tagunk Császári Attila és Horváth Gábor lett. Újra a vezető sajtó hírekbe került a Kenderföldek egyik beruházása: az önkormányzat által tervezett „Balaton kapuja” fogadóépület és parkoló építése meghiúsulni látszik a Természetvédelmi egyesület által indított, és megnyert per miatt. Erről itt olvashatunk: https://atlatszo.hu/kornyezet/2021/12/08/tihanyban-nyeresre-all-a-kornyezetvedelem-egyelore-maradnak-a-fak-nem-lesz-parkolo/ https://444.hu/2021/12/02/pert-nyertek-a-kornyezetvedo-civilek-tihanyban-a-polgarmester-verig-van-sertodve Egyesületünk lehetőséget kapott a bemutatkozásra a Tihanyi Visszhangban, ami Tihany Önkormányzatának hivatalos lapja. Az újság linkje itt található, aminek 8. és 9. oldalán olvasható az interjú az elnökség két tagjával:  http://tihany.hu/hu/hasznos-informaciok/tihanyi-visszhang-ujsag/2477-147-szam Újabb a Kenderföldeket érintő módosítási javaslat került fel a falu honlapjára. Ebben a pár éve megépített és azóta gyomosodó, a Kenderföldeken áthaladó „összekötő út” nyomvonalának áthelyezéséről tesz javaslatot a polgármester. A tervezet leírását – ami Tihany honlapján elérhető – csatolom a hírlevél után. A benne található új nyomvonal megint nem tudható, hogy milyen koncepcióba illeszkedik, hisz átfogó rendezési elképzelés még mindig nem készült a terület egészéről. Így bárminemű módosítás, áthelyezés csak feleslegesen kidobott pénznek és energiának tűnik. Egyesületünkkel pedig semmilyen egyeztetést nem kezdeményezett a hivatal, ami sajnos már nem is meglepő számunkra. Ennek ellenére egyesületünk hivatalosan is leadta véleményét Tihany főépítészének a megadott határidőn belül, ezt tagjaink e-mailben megkapják. Boldog Új Évet kívánunk! Révbe Érünk Egyesület
Bővebben »
11. Hírlevél

11. Hírlevél

RevbeErunknovember 8, 2021
A nyár végi polgármesterrel történt közös megállapodás óta nem láttunk semmi érdembeli változást a kéréseink ügyében a polgármester részéről, sőt egyre újabb, bár csökkentett mértékű beépítési tervek kerültek napvilágra azóta is, amelyek még nagyon messze állnak az egyesületünk által elfogadható mértékektől. Az elnökség így más irányokban is lépésről-lépésre halad tovább, és az alábbi ügyekben jutottunk előbbre: Egyeztetéseket kezdeményeztünk és tartottunk a Veszprém Megyei Kormánymegbízottal és a Veszprém megyei Állami Főépítésszel, valamint Jegyzővel, akik meglepően tájékozottak voltak ügyünkben, és támogatják céljainkat. Elnökünk ugyancsak találkozott Tihany országgyűlési képviselőjével. Konkrét szakmai irányokkal, javaslatokkal jöttünk ki a megbeszélésekről. A fenti nagyon hasznos tárgyalások, és többszöri elnökségi és szakértői egyeztetések után, egyesületünk jogásza elkészített egy „A településrendezési eszközök felülvizsgálata iránti kérelmet”, amelyet a mai nappal elküldtünk Tihany főépítészének és több érintettnek. A kérelmet a egyesületünk tagjainak megküldtük: tartalmazza azokat a kéréseinket, amelyek a nyár óta már több fórumon elhangzott tagjainktól és az elnökség részéről is. A dokumentum ezeket átfogó beadványba foglalja, kérelmezi többek között az egységes környezetvédelmi tanulmány szükségességet, az építési moratórium bevezetését, a falut és környékét beláthatatlan mértékben terhelő beruházások elutasítását, és ehhez a tihanyi HÉSZ (Helyi Építési Szabályok) felülvizsgálatát és megváltoztatását. A Félsziget Resort beruházás tulajdonosával folytattunk tárgyalást, az ő kezdeményezésükre, tájékoztattuk őket egyesületünk álláspontjáról az időközben az interneten feltöltött, módosított tervekkel kapcsolatban. Hozzánk hasonló szervezettel, a velünk szemben található Zamárdi Civil Összefogás vezetőjével vettük fel a kapcsolatot, összevetettük tapasztalatainkat, módszereinket és a jövőben kölcsönösen erősíteni, segíteni kívánjuk egymást. Bejegyzésre került a bíróságnál egyesületünk alapszabályának módosítása, így nyitva áll az út az e-mailes közgyűlési szavazás előtt. Két kérdésben fogjuk az első szavazást megtenni a következő hetekben: Az egyesület tevékenységi körébe felvesszük a természetvédelmet. Az elnökséget javasoljuk két taggal bővíteni. Császári Attilát és Horváth Gábort kértük fel az egyesület elnökségében új tagként részt venni. Mindketten vállalják a felkérést és az ezzel járó feladatokat, ők eddig is sok energiát és időt áldozva részt vettek munkánkban. Bemutatkozásukat a szavazás előtt küldjük majd.  Egy adminisztrációs hibára hívta fel a figyelmet tagtársunk: alapszabályunk szerint azon tagjaink, akik nem alapító tagok, az idei éves tagdíjuknak csak a belépésük ideje óta eltelt időre arányos tagdíjat kellene megfizetniük, nem a teljes évre. Bár a tagdíjakra nagy szükségünk van, főként a sok jogi beadvány és ezzel kapcsolatos munkák fedezésre, azoknak, akik a tagdíj arányos részének visszafizetését kérik az idei évre, természetesen visszautaljuk a pénzt. Ezt kérem az egyesület e-mail címére megírni szíveskedjetek, és akik ezt kérik az arányos tagdíjat visszautaljuk! Üdvözlettel:Révbe Érünk Egyesület
Bővebben »