Hírek

2024/1. Hírlevél

Kedves Egyesületi Tagok!

Az alábbiakban küldjük egyesületünk közgyűlési meghívóját.

Az egyesület 2023 évi beszámolója a Rólunk, Dokumentumok menüben érhető el:

Tárgy: Közgyűlési meghívó

Kedves Tagság, Kedves Meghívottak,

Alulírott, Molnár György Sándor a Révbe Érünk Egyesület (székhely: 8237 Tihany, Kenderföld utca 19.; nyilvántartási szám: 19-02-0003975; postai cím: 8237 Tihany, Kenderföld utca 19.; e-mail: revbeerunk@revbeerunk.hu) („Egyesület”) elnöke ezúton összehívom az Egyesület közgyűlését  

2024. március 2. 16:00 órára

A közgyűlés helyszíne: az Egyesület székhelye – 8237 Tihany, Kenderföld utca 19. (THE kikötő)

Az alapszabály értelmében a közgyűlésen a tagok személyesen vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazás alapján képviselőjük útján jogosultak részt venni. 

A közgyűlés tervezett napirendje:

  1. Az Egyesület elnökségének beszámolója az Egyesület 2023. évi tevékenységéről, helyzetértékelés.
  2. Az Egyesület 2023. évi beszámolója, illetve ezen belül az Elnökségnek az Egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének ismertetése.
  3. Az Egyesület elnökének, illetve két elnökségi tagjának megválasztása, tekintettel Molnár György Sándor elnök, Császári Attila elnökségi tag és dr. Mezei Róbert Péter elnökségi tag 2024. március 2. napi hatállyal történő lemondására.
  4. Az Egyesület jövőbeli céljainak áttekintése.

A közgyűlést megelőzően az elfogadni kívánt beszámoló tervezetét az Egyesület honlapján a www.revbeerunk.hu oldalon közzétesszük.

Az alapszabály XI.7. pontja értelmében bármely tag kérheti a napirend kiegészítését a meghívó kézbesítésétől számított 3 napon belül az elnökséghez intézett indokolt kérelmével.

A közgyűlés határozatképességéhez a tagok legalább 50%-ának jelenléte szükséges. A közgyűlés határozatképtelensége esetén, a Ptk. 3:76. § (3) bekezdésének megfelelően megismételt közgyűlés kerül sor, amely a határozatképtelen napirendjén szereplő kérdések tekintetében a közgyűlésen résztvevő tagok számára való tekintet nélkül határozatképes. A megismételt közgyűlés időpontja: 2024. március 2. 16:30 óra, helyszíne: az Egyesület székhelye – 8237 Tihany, Kenderföld utca 19. (THE kikötő)

A közgyűlés összehívására, illetve határozatképességére, a megismételt közgyűlésre, a közgyűlés menetére és a döntéshozatalra az Egyesület hatályos alapszabályában foglalt rendelkezések, valamint a Ptk. vonatkozó rendelkezései alkalmazandók.

Kelt: Budapest, 2024. február 16.

Üdvözlettel,

Révbe Érünk Egyesület
képviseli: Molnár György Sándor elnök

Szóljon hozzá

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük