Hírek

2021/9. Hírlevél

KÖZGYŰLÉSI ÖSSZEFOGLALÓ

Jelen összefoglaló készült a Révbe Érünk Egyesület (székhely: 8237 Tihany, Kenderföld utca 19.; nyilvántartási szám: 19-02-0003975; nyilvántartó: Veszprémi Törvényszék) („Egyesület”) 2021. augusztus 25. napján, 19 órakor kezdődő, az egyesület székhelyén (8237 Tihany, Kenderföld utca 19.) megtartott közgyűlésén („Közgyűlés”).

Az Egyesület első Közgyűlésének napirendjén az alábbi pontok szerepeltek:

 1. Az Egyesület elnökségének beszámolója az Egyesület 2021. augusztus 14-én megtartásra kerülő demonstrációjáról, demonstráció kiértékelése;
 2. A Veszprém Megyei Kormányhivatal VE-09/KTF/05382-53/2021. számú határozatának („Határozat”) ismertetése. A Határozatban foglaltak alapján az Egyesület cselekvési tervének meghatározása, valamint ennek keretében döntés a Határozat elleni közigazgatási per megindításáról;
 3. Döntés az Egyesület alapszabályának kiegészítéséréről, illetve módosításáról az Egyesület ülés tartása nélküli döntéshozatalának lehetővé tétele érdekében.
 1. A Közgyűlésen 22 egyesületi tag jelent meg személyes, míg 22 tag meghatalmazott képviselője útján vett részt a közgyűlésen.
 2. A Közgyűlés összehívására az egyesületi munkacsoportok résztvevőinek (Császári Attila, Kunos Gábor, Drozda Balázs, Gond Ferenc, Juhász Balázs, Csáki-Maronyák Éva, Bara Ákos, Cseri Zsuzsa) kezdeményezésére került sor.
 3. Az első napirendi pont keretében az Egyesület elnöke Molnár György Sándor értékelte az Egyesület szervezésében 2021. augusztus 14. napján megrendezett demonstrációt. Ennek keretében kifejtette, hogy a Kenderföldek területére tervezett beruházások hátrányos környezeti hatásaira való figyelemfelhívást célzó megmozdulás felülmúlta az előzetes várakozásokat. Azon nagyságrendileg 400 ember vett részt, komoly médiavisszhangot kapott így a probléma, és maga az Egyesület is. A tüntetésről a legtöbb országos hírportál beszámolt, a közmédia, a HírTV és az Euronews stábjai a helyszínen készítettetek anyagokat.
  Az elnökség tagjai köszönik mindenkinek a segítségét, akik részt vettek a szervezésben.
  A tüntetés közvetlen eredménye, hogy 2021. augusztus 21. napján létrejött egy közvetlen egyeztetés az Egyesület elnöke és Tósoki Imre, Tihany polgármestere között. Ezen a két fél álláspontjai közeledtek egymáshoz és a polgármester beleegyezett egy közös kommüniké kiadásába (A kommüniké teljes szövege itt elérhető). A felek által több körben egyeztetett, végleges szöveg értelmében az Önkormányzat és az Egyesület kijelentette, hogy együtt kívánnak működni annak biztosítása érdekében, hogy a Kenderföldek területének fejlesztésére tudatosan, az élhető környezet megőrzése szempontjának figyelembevételével történjen meg. 
  Ugyanakkor Tósoki Imre kijelentette, hogy a terület beépíthetőségét csökkentő helyi építési szabályzat módosítást, illetve általános tihanyi változtatási tilalom elrendelését nem látja megvalósíthatónak, ezért a közleményben foglaltak szerinti együttműködést kínálta fel. 
 4. A közgyűlésen jelenlévők ezt követően megvitatták a közlemény tervezetében foglaltakat, illetve, hogy a továbbiakban az Egyesületnek miként kellene kezelni az Önkormányzatot. 
  Az Egyesület véleménye szerint a Tihany Fogadókapuja nevű projektet az Egyesület nem tudja megakadályozni és az továbbra sem a fő célkitűzés. Juhász Balázs tag felvetése alapján valamennyi ehhez hasonló beruházás megtámadható lenne, amennyiben az Egyesület alapszabályát kiegészítenénk a környezetvédelmi célkitűzések megfogalmazásával. Ez technikailag egy jó eszközt biztosíthat a folyamatban lévő eljárásokba való bekapcsolódásra, ezért az alapszabály vonatkozó módosítását meg kell fontolni, azonban a környezetvédelmi szempontok érvényesítése továbbra sem az Egyesület fő célkitűzése, hiszen az Egyesület elsősorban az élhető Tihany megőrzését tűzte ki célul. Erre pedig továbbra is a tervezett Cordia beruházás jelenti a legnagyobb fenyegetést. 
 1. Részben az előző ponthoz kapcsolódott a második napirendi pont, amelyben arról kellett határozni, hogy pert indítson-e az Egyesület a Veszprém Megyei Kormányhivatal által, az előzetes vizsgálati eljárásban hozott határozat ellen. A határozat alapján ugyanis a Kormányhivatal álláspontja szerint a Tihanyi Fogadókapu projekt nem jár jelentősebb környezeti hatásokkal. 
  Az Egyesület vezetőségének álláspontja szerint a szűk perindítási határidőre, valamint a keresetlevél várható visszautasítására (az Egyesület érdekeltség hiányában feltehetően nem léphet fel felperesként az ügyben) tekintettel az egyesületi források hatékony felhasználása érdekében az ügyben az Egyesületnek tartózkodnia kell a perindításról. Emellett az Önkormányzattat való, sőt a Kormányhivatallal való együttműködés lehetőségét is elvenné a keresetindítás. 
  A megjelentek ezt követően megvitatták a kérdést, mind a perindítást képviselők, mind az azt ellenzők eladták álláspontjukat. 
  Ezt követően a megjelentek szavaztak, amelynek eredményeképpen (14 igen, 25 nem, 5 tartózkodás) az Egyesület nem indít pert a Kormányhivatal határozata ellen. 
 1. A szavazást követően dr. Cseri Zsuzsanna tag felvetette, hogy amennyiben az Egyesület az Önkormányzattal való együttműködés lehetőségét választja, akkor ki kell dolgozni, hogy mik azok a konkrét kérdések amelyek kapcsán együtt lehet konstruktívan működni, illetve, hogy ezekben a kérdésekben, milyen kompromisszumos eredmény érhető el. Ezzel a felvetéssel az elnökség tagjai és a jelenlévők is egyetértettek.
 1. Az Egyesület alapszabályának írásbeli szavazásra vonatkozó rendelkezésekkel való kiegészítését valamennyi megjelent támogatta.
   
 2. Az Egyesület közgyűléséről szóló formális közgyűlési jegyzőkönyvet az új alapszabály elfogadására tekintettel az elnökség benyújtja a nyilvántartó bíróság részére.

Szóljon hozzá

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük